KERST IN DE SINT-ANDRIESKERK

"Komt allen tezamen" en breng familie en vrienden mee naar een énige KERSTNACHTmis op donderdag 24 december.
Geen gewone mis, maar een beléving!
Om 23u.40 roepen we in een preludium de verwachting van de advent op, met in gedachte de strijd van 'het Licht in de duisternis' in en rondom ons, ook wereldwijd. Eerst worden we 'uit de slaap gewekt' door, u leest het goed, Pink Floyd, vervolgens gestimuleerd door het eeuwenoude gregoriaanse Rorate caeli.
Stipt om middernacht, in een verwarmde kerk en onder een kleurrijke verlichting, wordt het Kind binnengedragen met als aanzet Stille nacht, heilige nacht. Voeg daarbij een preek van 'herder' Rudi Mannaerts op de beroemde preekstoel en hartverwarmende liederen in solo, koor en samenzang m.m.v. onze vaste organist Frank De Baecker en enkele leden van het koor Arti Vocali. Het geloof en de hoop dat God alle mensen die Hij lief heeft, nabij komt, moge een voelbare vreugde zijn.
Na de Nachtmis is iedereen welkom in de feeërieke feestkelder Exspecto om elkaar bij een warm drankje de zaligheid van Kerstmis te wensen.

Op KERSTDAG vrijdag 25 december om 10u30 is er de stemmige kerst-'mis' m.m.v. het Koninklijk gemengd zangkoor Die Cierlycke die de romantische Missa Solemnis van Johannes Joseph Schweitzer uitvoert, mee-zing-liederen en gregoriaans. Dankzij de eerstecommunicanten stromen nu in grote getalen herders toe. Zij zijn behulpzaam om uw goede gaven aan de kerststal in ontvangst te nemen. De collecte is dit jaar bestemd voor de christenen in Syrië en Irak. Maar eerst heeft 'herder' Rudi Mannaerts de beroemde preekstoel beklommen om ieders hart te raken voor het geheim van het echte kerstgebeuren.
Ook na deze mis is iedereen welkom in de stijlvolle feestkelder Exspecto om bij een warm drankje ieder de zaligheid van Kerstmis te wensen.

Ook in de avondmis van19u.30 blijft de vreugde van het kerstfeest voelbaar met gregoriaans en samenzang, m.m.v. onze vaste organist Peter Possemiers.

Zaterdag 26 december, tweede kerstdag, 13u.00 tot 17u.30
Familiedag met kerstrondleidingen en voor de kinderen een heuse kerstrally in de kerk. Bezoek aan de schatkamer. Gezellig napraten kan in de feeërieke feestkelder Exspecto met de originele kerststal 'Kerstmis in de Parochie van Miserie'.

Van zondag 27 december tot en met woensdag 30 december van 14u00 tot 16u00 kan men de kerststal nog bezichtigen en napraten in de feestkelder.

Nieuwjaar vrijdag 1 januari 11u00 toewijding van het nieuwe jaar en gebed om Gods zegen.

Zondag 3 januari om 10u.30 viering van Driekoningen met in hun kleurrijk gevolg onze Eerste Communicanten.

Klik op een foto en vervolgens in de foto op de linker of rechter pijl.Om terug te keren klik op X

KERSTMIS 2015

De volledige homelie van Kerstmis 24 december 2015 is digitaal opgenomen.

Klik hier om de homilie te beluisteren