DOOPSEL

Geachte ouder

Beste ouders,
Jullie vroegen je kindje christelijk te dopen.

Door als ouder een doopviering te houden tonen jullie je dankbaarheid voor dit unieke geschenk dat jullie in je leven en in je gezin verwelkomt. Het christelijke doopsel betekent vooral dat jullie je kind ook wil laten verwelkomen in de wereldwijde gemeenschap van Jezus, de Katholieke Kerk. In die zin bevat uw vraag naar het doopsel tegelijkertijd een opgave naar christelijke waardenbeleving. Later ter gelegenheid van het vormsel kan jullie kind dan zelfstandig kiezen of het dit spoor van christelijk leven al dan niet verder wil zetten.

De kerkgemeenschap wil ook meewerken aan het volle leven van je kind, mede dankzij jullie. Als ouder zijn jullie de eerste aan wie de mooie en boeiende opdracht toekomt om voor dit kind te zorgen in voeding en opvoeding. Daarom dat jullie in de doopviering gevraagd wordt te beloven om dit engagement tegenover je kind ter harte te nemen.

Het is een eer om tot peter en meter gekozen te worden. Omdat het christelijke doopsel het begin is van een christelijke opvoeding, is het logisch dat peter en meter die u daarin bijstaan zelf ook christelijk gelovig zijn. Indien u toch iemand de eer wil gunnen van het peter-/meterschap zonder dat die aan deze voorwaarde voldoet, kan u best een tweede peter of meter kiezen. Wil u peter en meter op voorhand de tekst doorzenden en hen vragen hun belofte te bekijken ?

De tekst die hierbij volgt is een basistekst die alle elementen bevat zoals evangelielezing, dankgebed, wensgebeden, beloften en andere vragen en antwoorden van de ouders, van peter en meter.
Een meer persoonlijke noot kan aan deze viering alleen maar gegeven worden als u daar zelf voor zorgt. Het staat u immers vrij om zelf te zorgen voor een welkomstwoord, een extra bezinningstekst, een lied. Of wil u zelf (iemand laten) musiceren, zingen of iets laten uitbeelden ?

Op de dag van het doopsel mag u zeker niet vergeten een document van de burgerlijke stand mee te brengen: hetzij uw trouwboekje, of - indien u niet gehuwd bent - enkel het originele geboortebewijs. Daar kan dan het doopsel in/op vermeld worden.

De doopkaars krijgt u na de doopplechtigheid mee naar huis. Een wit doopkleed kan een mooie symbolische geste zijn, zeker als het een familiestuk is, maar dit gebruik is geenszins verplicht.

Elke viering brengt onkosten met zich mee (licht, kaars, personeel). Voor uw bijdrage is geen vast bedrag bepaald. Omdat het te vaak voorkomt dat data gewijzigd worden - ook zonder een duidelijke verwittiging - wordt u verzocht 50Ä te storten bij wijze van definitieve bevestiging voor de doopselviering op rekening van Pastorale Werken, BE63 0013 0855 9908 met als mededeling "DOOPSEL - FAMILIENAAM KIND - (DATUM) @-@-201@".
Na de doopviering kan u een vrije bijdrage al naargelang uw mogelijkheden geven in het mandje dat bestemd is voor de sociale werken van de parochie. Als parochiegemeenschap willen wij immers Gods liefde tastbaar maken o.m. door (buurt-)maaltijden.

Hopelijk mag de voorbereiding van dit doopfeest u helpen stil te staan bij een aantal godsdienstige en - dus - schoonmenselijke waarden.

Tot slot willen we u ook vragen de hieronder gevraagde administratieve gegevens op voorhand te bezorgen aan het parochiesecretariaat : Sint-Andrieskerk - Sint-Andriesstraat 5b, 2000 Antwerpen - Tel.: 03/232 03 84     E-Mail : sint-andrieskerk@outlook.be

    - Naam & voornaam van vader & moeder : Ö
    - Geboortedatum van zoon/ dochter : ..
    - Geboorteplaats van zoon/dochter : ..
    - Adres/woonplaats : ..
    - Naam & voornaam van meter & peter : ..


Pastoor Rudi Mannaerts 03/226.52.53 mannaerts@topa.beEEN VOORBEELD VAN EEN DOOPVIERING KAN JE MET ONDERSTAANDE LINK LEZEN .

BOEKJE DOOPVIERING