PINKSTEREN


D’ APÓSTELLE ADDE ZEKER OEK AANTWAARPS GEKLAPT ! Op het eerste Pinksterfeest "werden de apostelen allen vervuld met de H. Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken". Ongetwijfeld hadden Jezus’ apostelen in aanwezigheid van enkele Sinjoren zeker ook vurig Aantwaareps gesproken.
Vandaar dat tijdens de hoogmis van Pinksteren de preek op de preekstoel van Sint-Andries gehouden wordt in het Antwerpse dialect

                    Komt golle oek mor es luistere !

We vieren in een knalrode Sint-Andrieskerk vurig het Pinksterfeest deels met gregoriaanse zang , waaronder het indringende Veni Creator.
Vurig kijken we uit naar de komst van Gods Heilige Geest, die ons bezielt "met kracht en wijsheid, doorzettingsvermogen en enthousiasme" zoals wij ter aanvulling bidden bij de geloofsbelijdenis.

Klik hier om de film van 2011 te bekijken

Klik hier om de film van 2012 te bekijken

Klik hier om de homilie van 2012 te beluisteren

Klik hier om de homilie van 2013 te beluisteren

Klik op een foto en vervolgens in de foto op de linker of rechter pijl.Om terug te keren klik op X

PINKSTEREN 2013

Klik hier om de homilie van 2014 te beluisteren

Klik hier om de film van 2014 te bekijken

Film van de volledige preek 2014

Klik op een foto en vervolgens in de foto op de linker of rechter pijl.Om terug te keren klik op X

PINKSTEREN 2014

Klik hier om de film van 2015 te bekijken

Klik hier om de homilie van 2016 te beluisteren

Klik hier om de film van 2016 te bekijken

Klik op een foto en vervolgens in de foto op de linker of rechter pijl.Om terug te keren klik op X

PINKSTEREN 2017

Klik op een foto en vervolgens in de foto op de linker of rechter pijl.Om terug te keren klik op X

PINKSTEREN 2019