UITVAART

Het definitieve afscheid bij een uitvaart is voor de nabestaanden vaak een erg
gebeuren van verdriet en andere gemengde gevoelens.
Alleszins willen wij op waardige wijze dat afscheid vorm geven. Symboliseert
zwart fluweel onze droefenis, dan verwijst de goudglans van de gewaden reeds
naar een meer hemels perspectief. Vooral ook in muziek vinden onze gevoelens
een weerklank. Het eeuwenoude gregoriaans dat als geen ander muziekgenre het
Mysterie van het leven laat aanvoelen, vertolkt zowel onze onmacht als onze hoop.
Onze spijt uit over gemiste kansen wordt in het 'Kyrie' haast uitgeschreeuwd
terwijl we in het 'Agnus Dei' om vrede vragen. In het 'paradisum' bidden we de
Heer van het eeuwige leven dat onze dierbare nu mag heengaan, begeleid door
de engelen tot aan de poort van het paradijs...
Daarnaast kan U ook zelf voor een gepaste muzikale omlijsting zorgen, hetzij
met zang, instrumenten, bij voorkeur 'live'.Indien bepaalde lievelingsmuziek
van de overledene symbool staat voor zijn persoon( en dit in overeenstemming
is met Jezus boodschap) kan geregistreerde muziek ten aanhoren gegeven worden
en dit tijdens de offerande wanneer we langsheen de kist of de urne het
gedachtenisprentje halen. En liederen met een echte 'afscheidsthematiek' kunnen
ook gespeeld worden op het einde, bij de absoute,na het 'In paradisum'.
Voor het persoonlijk getuigenis over de overledene en voor meer persoonlijke
wensen is het aangewezen dat er een gesprek is met de priester-voorganger,
hetzij aan huis,hetzij op de pastorie.
U kan voor de eigenlijke uitvaartdienst nog een kans tot begroeting inlassen;
doorgaans gedurende een half uur. Deze is allereerst bedoeld voor al wie de voorbije
dagen nog niet in de gelegenheid was om de overledene nog een laatste maal te groeten.
Om deze gegroeting een iets intiemer karakter te verlenen werd een rouwkapel
opgesteld naast de hal van het hoofdportaal. Een traditioneel zwart-zilveren aankleding
kleurt deze rouwruimte, waar ook bloemenkransen kunnen opgesteld worden.
Wie na de uitvaart de aanwezigen de kans wil bieden om na te blijven kan zich bedienen van
een van de ontmoetingszalen naast de kerk, hetzij de receptiezaal 'Why Waai', hetzij
de historische kelder 'Exspecto'. U kan zowel een traiteur inschakelen, als zelf voor drank
en broodjes zorgen. Informatie hieromtrent kan U bekomen bij de contactpersoon.