VORMSEL

Nog steeds wordt in Antwerpen de Plechtige Communie samen met het vormsel gevierd op 12-jarige leeftijd.
Een nieuwe feestelijke of 'plechtige' ontmoeting met Jezus juichen we natuurlijk toe. Zoals bij elk feest
hoort daar een goed gerichte voorbereiding bij.Om deze voorbereiding samen met enkele tientallen leeftijdgenoten
van Antwerpen-Centrum te kunnen beleven doen de kinderen van de Sint-Andriesparochie mee aan de Vormselcatechese van van Antwerpen-Centrum die vooral in de Kathedraal doorgaat.
Gaat de vormselviering in de Kathedraal doorgaans door einde april- begin mei, dan start de voorbereidende
jaarwerking doorgaans begin oktober daaraan voorafgaand.
Een maal per maand kom je samen voor een catacheseles op een weekdag en eenmaal word je 's zondags verwacht
voor een grote samenkomst met een Misviering in de Kathedraal. De kinderen van de Sint-Andriesparochie verzamelen
ook minstens eenmaal per maand voor de zondagmis in hun eigen parochiekerk en worden ook extra verwacht op
enkele grote kerkelijke feestdagen.
Neem dus best tijdig contact met pastoor Rudi Mannaerts zo je volgend jaar je Plechtige Communie wil vieren.

Verdere informatie volgt binnenkort.