ZIEKENZALVING

Wie ernstig ziek is, kan ook Gods nabijheid tastbaar ervaren in het Sacrament van de ziekenzalving.
Neen, dit is nog niet het einde! Evenmin is het een extra geneesmiddel.
Het wil bij een langdurige ziekte U de spirituele kracht van Gods bijstand laten voelen.

Aan te vragen bij de Pastoor.