PLECHTIGE GILDEMIS 5 AUGUSTUS 2012
DEN CRANS
Van Aloude Schuttersgilden van Antwerpen

DEN CRANS VAN ALOUDE SCHUTTERSGILDEN VAN ANTWERPEN werd opgericht rond 1306 en tijdens de Franse Revolutie in 1796, bij decreet gedwongen ontbonden.De schuttersgilde werd in 1972 opnieuw opgericht.
De kerk wordt betreden als escorte vr de Celebrant in "vol ornaat en gewapend, met vliegend vaandel en slaande trom".
Zoals steeds worden, na de geloofsbelijdenis, de zilveren breuken gezegend en bij de respectievelijke Koningen omhangen?
Dit is de veertigste maal dat Den Crans haar jaarlijkse Gildemis viert.

Dit jaar is de viering opnieuw in de Sint-Andrieskerk met als celebrant Z.E.H. Rudi Mannaerts.
Muzikanten: Koperenensemble Ottoni Fiamminghi.
Orgel: Frank De Baecker.


  Klik hier om de homilie te beluisteren 

Klik hier om de film van 2012 te bekijken