VZW SINT-ANDRIES 2000


De vzw Sint-Andries 2000 werd midden 1991 opgericht met het doel de kerk open te stellen voor het grote publiek en bij te dragen tot de zorg voor het onderhoud en de restauratie van het kunstpatrimonium. Sindsdien wordt onafgebroken geijverd om deze doelstellingen te verwezenlijken. Van 1 april tot en met 31 oktober houdt aldus een schare enthousiaste vrijwilligers dagelijks van 14.00 U tot 17.00 U de kerk open en zorgt voor het onthaal.

Om de drie maanden wordt een Nieuwsbrief uitgegeven met nieuws over activiteiten in de Sint-Andrieskerk en initiatieven van de vereniging en met interessante gegevens over kunst en geschiedenis van de kerk en haar omgeving. Er wordt ook actief meegewerkt aan manifestaties, zoals de Kerstwinterwandelingen van de Stad Antwerpen, Erfgoeddag, Open Monumentendag, e.a. Elk jaar wordt een tentoonstelling ingericht en zijn er gastconcerten. Evenals de onmisbare steun van onze leden , zorgt ook de infobalie aan de ingang voor enig inkomen via de verkoop van zinvolle wenskaarten, kerstkaarten, kerkgidsen en diverse brochures.

Ondertussen staat onze kerk bekend om haar vriendelijk onthaal en natuurlijk zijn nieuwe leden en/of vrijwilligers voor het toezicht meer dan welkom. Geïnteresseerd ? Kom dan even langs vanaf 1 april, of neem contact op met Griet Bosschaert (tel: 03 225 19 42).

Het jaarlijks lidgeld bedraagt € 20,- (gewone leden) of € 40,- (ereleden) te storten op rekeningnummer BE43 7895 6396 6001 van de vzw Sint-Andries 2000, Sint-Andriesstraat 7 bus 4, 2000 Antwerpen. Alle leden ontvangen de driemaandelijkse Nieuwsbrief.

Voorzitter: Viviane Vandenbroucke - vivianevandenbroucke@gmail.com

Secretaris: Griet Bosschaert - tel: 03 225 19 42 griet.bosschaert@skynet.be

Penningmeester : Christiane Smeets - tel: 03 829 11 40 smeets.christiane@skynet.be