GOEDE VRIJDAG - KRUISWEG


een dag van VASTEN !


Nu roept de opgezweepte massa: "weg met Hem, kruisig Hem". Jezus loopt niet laf weg; uit liefde voor alle mensen geeft Hij zijn leven op het kruis.
Uit eerbied voor Hem is het vandaag een dag van vasten en soberheid. Wij laten ons niet leiden door opgeklopte consumptie. VASTEN: gezond voor de geest!
Op het uur van Jezus' sterven om 15u verenigen wij ons in de Kruisweg met Jezus en bezinnend bidden wij voor het leed in onze wereld.
Wij volgen Jezus vanaf het paleis van Pontius Pilatus tot op de heuvel Golgotha.Klik hier om de film van 2013 te bekijken