ZIEKENZORG SINT-JORIS en SINT-ANDRIES

Het is onze bedoeling om mensen die eenzaam of in nood zijn, te bezoeken.
Wij bezoeken de mensen thuis of in een woonzorgcentrum en hebben steeds
een luisterend oor.
Onze hulp richt zich voornamelijk tot mensen van de Sint-Andries en Sint-Joris parochie.

Indien u mensen kent die onze hulp kunnen gebruiken, neem dan contact met:
Contactpersoon: mevr. C. Claeys-Croket. Tel. 03 / 213.09.31