COMMUNIEBANK


Dit marmeren exemplaar is een iets te gedrongen assemblage van witmarmeren panelen, na de Franse Revolutie overgebracht uit het klooster van de Lievevrouwbroeders aan de Meir. Ook hier enkele allusies op de Eucharistie, van links naar rechts, afwisselend een groot horizontaal paneel en een klein vertikaal paneel als stijl.

(A) depelikaan die - volgens het volksgeloof - zich in geval van hongersnood de borst openrijt om haar kuikens te voeden met haar eigen ingewanden, symbool voor Jezus’ die zichzelf heeft gegeven tot in de dood.

(B) (vertikaal) de 2 stenen tafelen: teken van het Oude Verbond tussen God en het joodse volk, dat moet wijken voor het nieuwe verbond in Christus Jezus.

(C) twee engelen dragen samen op hun schouder een zware, reusachtige druiventros aan een stok: de wonderbare druiventros uit Kanaän, voor de joden symbool van het vinden van het Beloofde Land, door Augustinus geïnterpreteerd als Christus, hangende aan het kruishout.

(D) (vertikaal) hosties, in een mand. Bedoeld is o.m. de “kruik manna, bewaard voor het aanschijn van God” (Ex.16,33).(geen deur (verdwenen ?))

E) druiven (als tegenhanger van stijl(D)

(F) de Ark van het Verbond, erboven een grote kroon, opzij een voorstelling van de 2 stenen tafelen. Dit teken van het verbond tussen God en het uitverkoren joodse volk. Volgens de christenen en zoals vermeld in het Tantum ergo, het eucharistische loflied bij uitstek, moet dat teken van het Oude Verbond wijken voor het Nieuw Verbond in Jezus, tastbaar in het sacrament van de Eucharistie. De afgesneden plantenstok is de staf van Aäron, die op Gods bevel in de ark geplaatst, op wonderbare wijze bloesem voortbracht (Num.17,8) en aangezien wordt als een typologische voorafbeelding van de maagd Maria, die Jezus baart.

(G) 3 toonbroden uit de tempel.

(H) het Lam van de Apocalyps, staande op een boek, gesloten met 7 zegels. Kijk hoe het Lam eet uit de hand van de engel rechts, is dat niet een lieflijke voorstelling ?

De volledige beschrijving van de VENERABELKAPEL kan u vinden op www.topa.be of door te klikken op volgende link:         KLIK HIER