VARIADE GEBOORTE of MARIA EN JOZEF BIJ DE KRIBBE
van Erasmus II Quellin (1607-1678), woonachtig in de Happaertstraat, dus parochiaan en sinds 1664 kerkmeester van St.-Andries, die financieel bijdroeg tot de bouw van de kruisbeuk.
Een vredig kersttafereel: “Jezus, geboren op een beddeke van stro”.
Kijk eens goed naar dat stro in de kribbe: heuse graan halmen zijn dat, een oude allusie naar Jezus als “het brood des levens” (Joh.6,35) en “het brood dat uit de hemel neergedaald is” (Joh.6,41).
Trouwens, de naam van zijn geboorteplaats, Bethlehem, betekent letterlijk ‘huis van het brood’.

JEZUS EN DE LEERLINGEN VAN EMMAUS.
Op naam van zijn zoon Jan-Erasmus Quellin (1634-1715) staat het andere doek Jezus en de leerlingen van Emmaüs.
Hun woning is een paleis in superbarokke stijl. Levensecht laten beide leerlingen hun verwondering blijken wanneer ze Jezus herkennen bij het breken van het brood,
een nieuw-testamentische zinspeling op de Eucharistie.

ZITBANK KAPELMEESTERS
Tegen de zuidwand staat de zitbank van de kapelmeesters met een geïntegreerde naamtafel in de lambrisering: “cataloge / der cappel / meesters // [die] / sedert het jaer / 1589 / gedient / hebben”.
De traditie om zich als lekengroep in te zetten voor de luister van de Eucharistie is echter ouder en gaat terug tot de wijding van de kerk, én die traditie gaat nog steeds verder.

klik op een thumbnail foto en vervolgens op de pijl links of rechtsGLASRAMEN
De twee grote glasramen in de zuidwand, van het atelier Stalins-Janssens (1897), hebben op het eerste gezicht weinig te maken met het Heilig Sacrament. Toch zal wie aandachtig kijkt hier weer een parallel vinden tussen de beide ingrediënten van de eucharistische maaltijd: brood en wijn.
Het raam links toont Jezus in zijn doodsstrijd in de Hof van Olijven waar Hij bidt: “Laat deze beker Mij voorbijgaan” (Mt.26,39.42).
Het andere raam, een vredig kersttafereel: “Jezus, geboren op een beddeke van stro”. Kijk eens goed naar dat stro in de kribbe: heuse graanhalmen zijn dat, een oude allusie naar Jezus als “het brood des levens” (Joh.6,35) en “het brood dat uit de hemel neergedaald is” (Joh.6,41). Trouwens, de naam van zijn geboorteplaats, Bethlehem, betekent letterlijk ‘huis van het brood’.

OFFERBLOK
Om de devotie tot het Heilig Sacrament te steunen mag je kwistig je geldbuidel ledigen in de offerblok, daartoe willen de beide gebeeldhouwde engeltjes in de kap van de offerblok u motiveren.

De volledige beschrijving van de VENERABELKAPEL kan u vinden op www.topa.be of door te klikken op volgende link:         KLIK HIER