VENERABELKAPEL


De zuidkant, de zijde van licht en warmte, is symbool van Gods doordringende en tot leven wekkende liefde, vandaar dat in de gotische kerkenbouw de devoties die te maken hebben met Jezus’ liefde - offer, een plaats krijgen aan de zuidkant, bv. de devotie van het Heilig Kruis en van het Heilig of Venerabel (eerbiedwaardig) Sacrament. De oorspronkelijke Sint - Andries kerk maakte op die regel geen uitzondering en ook bij de herplaatsing van deze beide devotieruimten op het einde van de 17de eeuw heeft men de aloude middeleeuwse symboliek gehandhaafd. De bouw van de Venerabelkapel of de kapel van het Heilig Sacrament kon immers pas geschieden in 1666 - ‘83 na het heropbouwen van de dwarsbeuk in 1663.
Het roodfluwelen processievaandel van de Kapel van het Heilig Sacrament, met een monstrans in reliëfgoudborduurwerk, komt uit het atelier van Louis Van Mooch (1865).