O . L . V . - ter - Potterie in Brugge

De tentoonstelling in O.l.V.-ter-Potterie bevat Mariabeelden uit musea-collecties zoals het museum van toegepaste kunsten "Gruuthuse" in Brugge en de hospitaalmusea zoals O.L.V.-ter -Potterie en het St-Janshospitaal.
O.L.Vrouw-ter-Potterie dankt haar naam aan de pottenbakkers die hier naast het water gevestigd waren.
Het is een passanten huis ter ere van Maria. Het was hier ook een van de stopplaatsen op weg naar Compostella.
Naast het hospitaal was het passantenhuis dat al zeer vlug werd omgebouwd tot een hospitaal voor arme vrouwen.
Tijdens de erediensten in de kapel werden de deuren open gezet zodat de bedlegerige vrouwen de H.Misviering konden volgen.
In de zeventiende eeuw gaat men de kerk uitbreiden met een volledige beuk. Dit vormt een tweede kerk met het Miraculeuze beeld van O.L.V. van de Potterie. Dit is een 13e eeuws beeld gehouwen in steen. Vroeger heeft men dit beeld doorgezaagd om het beter te kunnen aankleden.
De twee delen werden met een spie bevestigd en gelijktijdig werd de S vorm een beetje weggenomen.
In 1917 vallen er een paar bommen waardoor het beeld beschadigd geraakt. Bij restauratie wordt de oorspronkelijke houding opnieuw gebruikt.
De zilveren kransen rond het beeld zijn gemaakt van schenkingen voor heiligen.
Op de wandtapijten zijn mirakels afgebeeld die gebeurd zijn door toedoen van Moeder Maria.

De tentoonstelling omvat beelden van de veertiende tot de negentiende eeuw, ze zijn gemaakt van verschillende materialen.

klik op een thumbnail foto en vervolgens op de pijl links of rechts

>

klik op een thumbnail foto en vervolgens op de pijl links of rechts