INZEGENING MARIABEELD


ZONDAG 16 OKTOBER 2016
Inzegening Madonna hoek Bogaardestraat en Schoytestraat

Oktober is de Rozenkrans maand. De Mariakapel van de Sint-Andrieskerk en de vereniging Kruis en Beeld nodigde de parochianen uit om in processie mee te stappen naar het Maria gevelbeeld Boogaardestraat/Schoytestraat, dat vorig jaar gerestaureerd werd en aldaar zal ingezegend worden.
Nadien werd een kleine receptie aangeboden.

De zwierig gedrapeerde Madonna toont aan de passanten haar Kind, dat ze met beide handen ondersteunt. Jezus steunt op haar rechterzijde en rust met een voetje op haar linkerhand. De Verlosser van de wereld houdt in de linkerhand een rijksappel. De kruisstaf, die hij in die hand hield om er de kop van de slang mee te doorboren, is verdwenen. De globe-console is volledig bedekt met wolkjes. De luifel, bekroond door een kruis bovenop een bol, heeft onderaan een cirkelvormige band, versierd met twaalf sterren; aan de luifel hangt een smalle lambrekijn. Na restauratie in de Antwerpse Academie door student Eric Binon werd het beeld begin 2000 teruggeplaatst. De console bleef onbehandeld. Medio 2015 werden beeld, console en baldakijn behandeld door Geneviève Hardy. Ze recons trueerde de console een beetje en bracht ook een blauw gevelveld aan.

klik op een thumbnail foto en vervolgens op de pijl links of rechts

>