VIERING LICHTMIS 3 FEBRUARI 2013


Op 2 februari , 40 dagen na Kerstmis, vieren we het feest van de Opdracht van de Heer (Jezus) , beter gekend als 'Maria Lichtmis'.
Bij ons in Sint-Andrieskerk wordt dit gevierd de zondag na 2 februari m.m.v. het Altenakoor o.l.v. André Moennaert.
Op de 40ste dag na de geboorte bracht Maria haar kind naar de tempel om het aan God op te dragen.
De intredeprocessie is een lichtprocessie waarbij iedereen een kaars draagt.
Is het voor christenen niet elke dag een beetje ' lichtsfeest ' , geroepen als we zijn om het licht van Christus te helpen uitstralen, te beginnen in eigen familiekring ?

Nadien is iedereen welkom in onze receptiezaal ' Why Waai ' , aanpalend aan de kerk , voor een gezellig samenzijn rond de pannekoekendis en (hart)verwarmende drankjes.


klik op een thumbnail foto en vervolgens op de pijl links of rechts