BROEDERSCHAP van O.-L.-VROUW van BIJSTAND en VICTORIE


Dit boekje met geschiedkundige aantekeningen werd in 1963 uitgegeven door onderpastoor-bestuurder A. BERNAARDS.
De stichter van de broederschap was Z.E.H GASPAR VAN TICHELT, die pastoor was in Sint-Andries van 1670 tot 1705.

Tijdens zijn 36 jaar pastoorschap heeft Gaspar veschillende instellingen opgericht.
- in 1672 voltooide hij de marmeren tuin rondom het H;-Kruisaltaar.
- in 1673 werd het genootschap ter ere van het Allerheiligste Sacrament opgericht en
schreef een reglement voor de Venerabel Kapel.
- in 1674 voltooide hij het St.-Anna Altaar.
- in 1675 werd de tuin rond dit altaar voltooid.
- in 1676 stelde hij de Broederschap der " Veertiendaagse Beregting " in.

E.H. Petrus Grier schonk bij testament 9600 gulden voor het opbouwen van O.L.Vrouwkapel. Op 2 april 1683 werd de kapel ingewijd door Z.Hoogw.Joannes Ferdinandus van Beughem,Bisschop van Antwerpen.
In 1683 werd door pastoor Gaspar de broederschap van "O.L.Vrouw van Bijstand en Viktorie" opgericht.

Als eerste hoofdman vinden we in 1694: den seer edelen Heer Alexander Carena. Ridder-Heere Van Swijndrecht, Vlaeckenmeerssche, Mol, Balen, Dessel...
Van 1729 tot 1829 zijn het leden van de familie: edelen Heer Jonker Abraham, Jozef, Jacobus, Hyacinthus Vander Aa,de Randerode.
Vanaf 1838 is het hoodmanschap in handen van de familie: Weledele Heer Graaf, Gerardus, Josephus, Antonius le Grelle.

Het huidige Mariabeeld is nog altijd hetzelfde als in 1689.
Voor de versiering bij plechtigheden waren er verschillende kleine mantels van Maria en kleedjes voor het kindje Jezus.
Volgens de lithurgische tijden werd het beeld hiermee getooid.

De inhoud van dit boek kan je met volgende link lezen .Klik hier om te lezen